Condicións de venda

Os prezos e textos publicados na páxina https://www.davide.es están suxeitos a variacións sen previo aviso, incluídas as especificacións técnicas. É obriga do cliente comprobar a mercadoría que lle foi entregada.

En caso de cambios por defecto do produto Enoturismo Acha S.L. pasará a retirar dito produto e cambialo por outro en perfectas condicións. O prazo de devolución é de 15 días.

Enoturismo Acha S.L. tamén asumirá o custo do envío do novo produto. Enoturismo Acha S.L. non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos causados ​​polo mal uso das mercadorías.

O usuario será guiado no proceso que se debe seguir para a celebración do contrato, así como para a identificación e corrección dos datos que se proporcionaron para a conclusión do contrato a través dos formularios creados para este fin. O usuario acepta estas condicións xerais de venda, que permanecerán accesibles desde o sitio web.

O contrato formalízase en español, de acordo con estas condicións. As ofertas terán a vixencia que se especifica en cada caso no sitio web. O usuario poderá consultar as características esenciais de cada produto a través da súa descrición no sitio web.

Devolución

Garantía e renuncia

1. Dereito de desistimento.

O cliente disporá dun máximo de 15 días naturais desde a recepción do pedido para tramitar a súa devolución, segundo a lexislación aplicable. Rematados estes 15 días, Enoturismo Acha S.L. non aceptará tal devolución. Para a tramitación dunha devolución, o usuario deberá poñerse en contacto con Enoturismo Acha S.L. no teléfono 986506330, desde onde se darán os pasos necesarios, baixo as seguintes condicións:

  • – O produto deberá ser devolto no seu envase e estado orixinais, incluída a proba de compra e o albarán de entrega do produto, así como o motivo da devolución.
  • – A devolución deberá remitirse a Enoturismo Acha S.L, Paseo Costa Candamo 2-1ºB. 36600. Vilagarcía de Arousa. Os gastos de envío serán asumidos polo cliente.
2. Dereitos de produtos defectuosos.

Se o viño non se atopase en condicións óptimas e / ou ten algún defecto, poderase devolver nun prazo máximo de 15 días naturais desde a recepción do pedido, procedendo á súa substitución. O usuario terá dereito a reclamar e que se lle entregue un produto igual, en perfecto estado. No caso de que o produto non estea dispoñible, a compañía procederá o reembolso do importe que pagou o cliente, incluídos os gastos de envío, segundo o método de pago empregado na compra. No caso específico de produtos defectuosos ou que non coincidan coa orde do cliente, este non deberá asumir os gastos de devolución dos devanditos produtos.