Aviso legal

O presente aviso legal regula as condicións xerais de acceso e uso do sitio web accesibles na URL https://www.davide.es (en diante, a páxina web), que Davide pon a disposición dos usuarios de Internet.

O uso do sitio web implica a aceptación completa e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña usar o sitio web, xa que o texto podería modificarse a criterio do propietario do sitio web ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1. Propiedade do sitio web.

Nome da empresa: Enoturismo Acha, S.L.
Nome do propietario: Davide
Domicilio social: Serantes 36 – Baión
Poboación: Vilanova de Arousa
Provincia: Pontevedra
CP: 36614
CIF/DNI: B-36476380
Teléfono de contacto: +34 986 506 330
Correo electrónico: info@davide.es
Datos do rexistro: Rexistro mercantil de Pontevedra, tomo 3017, folio 160 Folla PO-36064

2. Finalidade.

O sitio web proporciona aos usuarios do mesmo acceso a información e servizos que Davide proporciona a aquelas persoas ou organizacións interesadas neles.

3. Acceso e uso da web.

3.1. Libre acceso e uso da web.

O acceso ao sitio web é gratuíto para os seus usuarios.

3.2. Rexistro de usuarios.

En xeral, o acceso e uso do sitio web non require subscrición previa ou rexistro dos seus usuarios.

4. Contidos da web.

O idioma empregado polo propietario na web será o español. Davide non se fai responsable da non comprensión ou entendemento do idioma da web por parte do usuario, nin das súas consecuencias. Davide poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como eliminalos e cambialos dentro da web, como o xeito de acceder, sen xustificación e libremente, non sendo responsable das consecuencias que poidan causar aos usuarios. Está prohibido o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiros sen a autorización de Davide, nin para remitir publicidade ou información usando os servizos ou información postos a disposición dos usuarios, independentemente de que o uso sexa gratuíto ou non. As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidas a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicios falsos, inexactos ou confusos, nin incorrer en accións inxustas ou ilícitas en contra Davide.

5. Limitación da responsabilidade.

Tanto o acceso ao sitio web como o uso non intencionado que se pode facer da información contida nel son responsabilidade exclusiva da persoa que a realiza. Davide non se responsabiliza de ningunha consecuencia ou danos por este acceso ou uso. Davide non se fai responsable dos erros de seguridade que poidan ocorrer ou danos que poidan ser causados ​​no sistema informático do usuario (hardware e software) ou dos ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia de:

  • – a presenza dun virus no ordenador do usuario que se usa para conectarse aos servizos e contido da web,
  • – un fallo do navegador,
  • – e / ou o uso de versións desactualizadas del.

Davide non se fai responsable da fiabilidade e velocidade dos hiperenlaces que se incorporan na web para a apertura doutros. Davide non garante a utilidade destes enlaces, nin é responsable dos contidos ou servizos aos que o usuario poida acceder a través destes enlaces, nin do bo funcionamento destes sitios web. Davide non será responsable de virus ou outros programas informáticos que se deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder ao seu sitio web ou a outros sitios web aos que accederon a través de ligazóns deste sitio web.

6. Uso da tecnoloxía "cookie".

O sitio web utiliza cookies, podes consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a súa confidencialidade e privacidade.

7. Propiedade intelectual e industrial.

Davide é o propietario de todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do sitio web, así como do contido que contén. Calquera uso da web ou dos seus contidos debe ser exclusivamente privado. Está reservado exclusivamente a Davide, calquera outro uso que implique a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, de xeito que ningún usuario poida levar a cabo estas accións sen o permiso previo por escrito de Davide.

8. Política de privacidade e protección de datos.

Davide garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que as nosas empresas clientes nos faciliten de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Todos os datos subministrados polas nosas empresas clientes a Davide ou ao seu persoal incluiranse nun ficheiro automatizado de datos persoais creado e mantido baixo a responsabilidade de Davide, esencial para prestar os servizos solicitados polos usuarios. Os datos proporcionados serán tratados de acordo co Regulamento sobre medidas de seguridade (Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro), neste sentido Davide adoptou os niveis de protección legalmente esixibles e instalou todas as medidas técnicas á súa disposición para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en internet non son impregnables. No caso de que considere oportuno transferir os seus datos persoais a outras entidades, informarase ao usuario dos datos transferidos, o propósito do ficheiro e o nome e enderezo do cedente, para que poidan dar o seu consentimento inequívoco ao respecto. En cumprimento do disposto no RGPD, o usuario pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debe contactar con nós en info@davide.es

9. Lei aplicable e xurisdición competente.

Este Aviso Legal interpretarase e rexerase de acordo coa lexislación española. Davide e os usuarios, que renuncian expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que poida xurdir por acceder ou usar o sitio web. No caso de que o usuario estea domiciliado fóra de España, Davide e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición, aos xulgados e tribunais do domicilio de Davide.